Pińsk. Kościół św. Stanisława, początek XX w. 10 października 2023
Leave a comment
To leave a comment, you need to log in.