Ten zbiornik wodny znajduje się 20 km na wschód od Gantsevichi i należy do dorzecza rzeki Lan. Przecina ją granica z obwodem Koczkowskim obwodu Mińskiego. Najbliższe osady to v. Najbliższe osady to v. Loktyshy i v. Budcha, które przylegają odpowiednio do północnego i południowego brzegu. Powierzchnia zbiornika Loktyshi wynosi około 15,9 km2/sup.

Został on założony w 1977 roku w celu zapewnienia wody dla łowisk o tej samej nazwie. Okoliczny teren, który jest terenem rolniczym, jest w przeważającej mierze płaski. Od strony zachodniej częściowo podmokły obszar leśny zbliża się do zbiornika Loktysza.

Jest domem dla okonia, leszcza, karpia i innych gatunków. Jest też płatne łowienie ryb. Ponadto nad Zalewem Łoktyszskim przez cały rok (zwłaszcza podczas sezonowych wędrówek) można obserwować różne ptaki wodne i brodzące.
Komentarze

Zostaw komentarz
Aby zostawić komentarz, musisz być zalogowany.
Dodaj swoje informacje i zdjęcie o tym obiekcie
Przeciągnij obrazek tutaj
lub kliknij na blok.
Zdjęcie musi mieć rozdzielczość co najmniej 1330x887px.
Waga nie może przekraczać 1 MB
Załaduj tylko zdjęcia autorskie w formacie jpg.
Rozmiar lub rodzaj zdjęcia nie spełnia wymagań!
Wprowadź bardziej wiarygodny opis obiektu lub ciekawostki na jego temat: